Oznámení
Z důvodu vyskytujících se podvodných emailů žádáme zákazníky, aby po objednání zboží vyčkali na email, upřesňující platební podmínky, tzn. bankovní spojení, expediční náklady. V žádném případě neposílejte platbu bez tohoto upřesnění.
Notice
Due to the occurrence of fraudulent e-mails, we ask customers to wait for an e-mail clarifying the payment terms after ordering the goods, i.e. bank connection, shipping costs. In any case, do not send a payment without this clarification.
Aktualizace: 21. II. 2022