vyrobky
Velkoobchod
You are in Wholesale
Povrchy • Surfaces    • • •   
Aktualizováno • Updated
21. II. 2022
Velkoobchod • Wholesale
Prodejní akce • Sales Events
Kontakt • Contacts
KLINSKY & Co, s.r.o.
Podměstí 70
539 44 Proseč
Czech Republic
 
IČO 28818253
DIČ CZ28818253
 
 
Sales & Product manager:
Daniel Tobiáš:info@klinsky.cz
777 340 620
 
Director:
Luboš Klinskýklinsky@klinsky.cz
 
# 005 Lux dřevo Lux wood
 

# 011 Lamino Lamino
 

# 012 Structure black
 

# 01100 Lux dřevo + rámeček Lux wood + frame
 

# 00200 Ostrůvky Flakes
 

# 00300 Šupina Scales
příplatek číslo 4  

# 00400 Vyťukávané Stippled
příplatek číslo 4  

# 006 Řezba Carving
 

# 007 Vložená kůže Embedded leather
 

# 017 Vložená kůže do lícnice Embedded leather to cheekpiece
 

# 00504 CZ 200 scout
 

# 001 Logo
 

# 002 Logo na přání Logo on request
 

# 003 Logo zvířat Logo of animals
 

# 020 Slonová kost + perleť Ivory imitation + pearl
 

# 021 Soft touch Soft touch
Měkký a neklouzavý, mechanicky odolný, matný povrch   Soft and non-abrasive, scratch resistant, matt surface

# 022 class 2 class 2
kresba z 1/3 plochy z obou stran   pattern on 1/3 of surface, both sides

# 023 class 1 class 1
Nevýrazná kresba nebo kresba pouze z jedné strany   Non patterned wood or pattern only from one side

# 024 class 3 class 3
kresba téměř po celé ploše z obou stran   pattern, almost fully grained, both sides

# 025 class 4 class 4
velmi výrazná kresba po celé ploše z obou stran   very colorfull pattern, fully grained, both sides

• Klinsky © 2012 •
by Ncqilidi